Unikátna história FMG

Základy muničnej fabriky, ktorú dnes poznáme ako FMG, boli postavené na výrobe strelných prachov.

Prvá zmienka pochádza z roku 1324 a fascinujúci je práve fakt, že prachy sa vo fabrike vyrábajú dodnes. Aj popri inováciách a rozširovaní portfólia, patria k podstatným výrobkom.


Strelný prach a munícia

Podľa názoru historika siaha história výroby strelných prachov v španielsku nie 700, ale až 800 rokov dozadu. Francisco Gonzalez Arroyo je uznávaný španielsky historik, ktorý o výrobe strelných prachov vydal niekoľko publikácií. „Pušný prach sa tu začal vyrábať dávno predtým, ako sa v Španielsku začal pušný prach používať na vojenské účely.“

Pušné prachy na báze nitrocelulózy sa začali v FMG vyrábať až v roku 1897 a počiatky výroby veľkokalibrovej munície sa tu datujú na druhú polovicu 20. storočia.


Buď továreň alebo sadenie borovíc

Za stovky rokov existenie bola fabrika svedkom veľkých historických udalostí. Spomína na ne aj Francisco Gonzalez Arroyo. „Azda najzásadnejšiu úlohu pre dejiny Španielska zohrala počas povstania v rokoch 1936 až 1939. Vďaka nej povstalci zvíťazili.“ Zároveň zdôraznil, že vždy bola zárukou stability. „Jednou z podstatných vecí, ktoré by som chcel zdôrazniť a ktorými sa táto spoločnosť vyznačuje, je jej stabilná zamestnanosť.“

Tú si cenili a cenia obyvatelia dodnes. Súhlasí aj Antonio, ktorý v nej odpracoval celý život. „Boli na výber iba dve zamestnania. Buď továreň, alebo sadenie borovíc na území, ktoré je dnes prírodným parkom Sierra de Huetor.“


Vlastná škola, obchod aj odborové hnutia

Fabrika mala vlastnú školu, ktorá odchovala najlepších remeselníkov v celom Španielsku. Mnohí z nich zostali pracovať v závode, ale chodili sa sem vzdelávať obyvatelia Madridu a iných veľkých miest. Spomína jeden z bývalých zamestnancov Migel: „Tejto spoločnosti sa musíme poďakovať nielen za to, že nám 50 rokov dávala prácu, ale aj za odbornú prípravu, ktorú sme dostali od nástupu na odborné učilištia až po jej ukončenie. Napríklad ja som absolvoval vysokoškolské aj postgraduálne štúdium, ktoré mi umožnilo dostať sa na pozíciu vedúceho dielne. Od nuly, až po postgraduálne štúdium. Tejto spoločnosti vďačím za svoj život.“

V areáli našli zamestnanci všetko, čo potrebovali, ba viac ako bolo bežné. „V celej provincii nebol ani len obchod a my sme tu mali obchod s potravinami aj kaplnku, veci, ktoré vonku neexistovali.“ Migel bol zároveň aj vedúci odborov . „Vždy tu boli udržiavané výborné spoločenské vzťahy. Na vysokej úrovni odbory komunikovali s vedením a naopak. Vďaka tomu vznikali obojstranné dohody. Všetky tie zasadnutia a snaha priniesli ovocie v podobe mimoriadneho vybavenia a sociálnych služieb, ktoré môžu dodnes pracovníci využívať.“


Neuveriteľné výročie

Väčšina zamestnancov si fabriku pamätá pod názvom Santa Bárbara alebo vecne – fabrika na výrobu prachov. K Premenovaniu došlo v roku 2020, kedy prešla do stopercentého vlastníctva slovenského holdingu MSM GROUP. Za sedemsto rokov bola svedkom tých najväčších udalostí v dejinách ľudstva. Prežila Čiernu smrť v 14. storočí, bola pri tom keď vyšla prvá a najznámejšia tlačená kniha Biblia, aj keď Krištof Kolumbus v 15. storočí objavil Ameriku. Pamätá odhalenie najslávnejšieho obrazu sveta – portrét Mona Lisy na začiatku 16. storočia, a aj premiéru shakespearovho divadelného veľdiela Rómeo a Júlia odohranej na konci 16. storočia.

Keď génius Isaac Newton v roku 1642 objavil zákon gravitácie, fabrika vyrábala prachy už 300 rokov. A keď v roku 1889 Nikola Tesla vynašiel elektrický generátor, ktorý mimochodom navždy zmenil svet, mala fabrika za sebou viac ako 500 ročnú prax. Bola svedkom toho, ako sa v Španielsku zrodili dva najznámejšie futbalové kluby FC Barcelona a Real Madrid a tiež pri tom, ako na mesiaci pristál prvý človek.

Koľko takýchto fabrík na svete existuje?


Vývoj produktov v skratke:

 • 1324: Prvá písomná zmienka o výrobe pušného prachu v Granade
 • 1897: Prvá vyrobená šarža bezdymového prachu, t. j. pušného prachu na báze nitrocelulózy
 • 1950: Prvá vyrobená šarža nitrocelulózy – základnej suroviny na výrobu bezdymových prachov a iných pohonných látok
 • 1970: Prvýkrát zmontované LCA – strelivo veľkého kalibru. Išlo o plnenie, montáž a balenie munície
 • 1984: Prvá vyrobená šarža sférického prachu. Je to bezdymový prach, ktorý sa vyrába vo forme malých guľôčok
 • 1986: Prvý program výroby rakiet, konkrétne sa vyrobili prvé kusy rakety zem-vzduch s názvom Roland. Následne sa vyrábali ďalšie rakety ako Mistral alebo Spike
 • 2001: Akvizícia továrne spoločnosťou General Dynamics + veľká objednávka pre španielsku armádu. Išlo o muníciu veľkého kalibru (dalo by sa povedať, že zisk z objednávky / prvé kusy vyrobené pre ňu – išlo o veľkú objednávku, keďže armádne zásoby boli veľmi nízke)
 • 2005: Prvá vyrobená šarža (dávka) 120 mm tankovej munície – išlo konkrétne o muníciu pre španielske tanky Leopard
 • 2006: Prvá výroba bojových hlavíc pre rakety vzduch-vzduch Meteor – tu sa vykonával aj výskum a vývoj
 • 2007: Prvá výroba protitankových striel typu fire & forget Spike LR (dlhý dolet – dosah viac ako 4 000 metrov) pre španielske modely
 • 2009: Prvá výroba protitankových riadených striel Fire & forget Spike ER (predĺžený dosah – dosah pres 8000 metrov) pre španielske modely
 • 2015: Prvá vyrobená šarža (dávka) strelného prachu, ktorá je v súlade s nariadením REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok ), ktorého cieľom je eliminovať látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov počas výroby, pre každého, kto s výrobkami manipuluje alebo ich používa, a pre životné prostredie (obmedzenie používania rakovinotvorných a karcinogénnych látok)
 • 2019: Založenie spoločnosti s názvom FMG – Fábrica de municiones de Granada (predtým Sánta Barbara Sistemas)
 • 2020: Akvizícia holdingovou spoločnosťou skupiny MSM
 • 2024: Unikátne výročie, 700 rokov na scéne